zondag 11 februari 2007

Koude Oorlog (2)

In een toespraak (hier in het Engels) bij het 43e congres voor veiligheidsbeleid in München viel Poetin de VS als volgt aan:

Incidentally, Russia – we – are constantly being taught about democracy. But for some reason those who teach us do not want to learn themselves.
De pot verwijt de ketel als het om democratie gaat, vindt Poetin. Hij verzet zich ook tegen de Amerikaanse poging om de hele wereld te domineren, die leidt tot menselijke tragedies:

What is happening in today’s world – and we just started to discuss this – is a tentative to introduce precisely this concept into international affairs, the concept of a unipolar world. And with which results? Unilateral and frequently illegitimate actions have not resolved any problems. Moreover, they have caused new human tragedies and created new centres of tension.
En Poetin ergert zich aan het overmatige gebruik van geweld en vindt dat de VS zich op geen enkele manier aan de internationale wet houden:

Today we are witnessing an almost uncontained hyper use of force – military force – in international relations, force that is plunging the world into an abyss of permanent conflicts. [...] We are seeing a greater and greater disdain for the basic principles of international law. And independent legal norms are, as a matter of fact, coming increasingly closer to one state’s legal system. One state and, of course, first and foremost the United States, has overstepped its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural and educational policies it imposes on other nations.
Iedereen is bang voor/door de Amerikanen, zegt Poetin, en daarom willen sommige landen kernwapens hebben (dus: dat Iran over kernwapens wil beschikken, hebben de Amerikanen aan zichzelf te wijten):

And of course this is extremely dangerous. It results in the fact that no one feels safe. I want to emphasise this – no one feels safe! Because no one can feel that international law is like a stone wall that will protect them. Of course such a policy stimulates an arms race. The force’s dominance inevitably encourages a number of countries to acquire weapons of mass destruction.
En de Amerikanen? Die deden dit alles af als domme prietpraat van een oud-spion. ,,Eén Koude Oorlog was genoeg.''

2 opmerkingen:

Rob zei

Ik ben het vaak oneens met Poetin en zijn manier van regeren, maar ik kan niet anders zeggen dat ik het wat dit betreft volledig met hem eens ben. Ook goed dat er eens een groot land openlijk commentaar levert op de VS. Jammer dat de VS er zo op reageert, maar ik had niet anders verwacht.

Bootsma zei

Ik ben het niet met Rob eens als het gaat om de reactie van de Amerikanen. Eigenlijk is het heel logisch dat ze dit zo afdoen. Wat moeten ze anders? Gaan ze er fel tegen in dan is er nu direct sprake van een nieuwe koude oorlog. Dit is de enige correcte politieke oplossing. Hoe slap ook.